Wij bieden onze cliënten een liefdevolle, veilige en uitnodigende (woon)omgeving. In hun eigen kamer krijgen ze de ruimte om thuis te zijn, zich geborgen te voelen en zich te ontwikkelen. Jezelf kunnen zijn staat centraal, waarbij plezier een grote rol speelt. Het verzorgen en knuffelen van de dieren kan hier goed bij helpen.
Ons team is overzichtelijk, met gemotiveerde mensen die al jaren ervaring hebben in het begeleiden van cliënten. Eigenaresse Albertine is spil, coördinator en aanspreekpunt voor bewoners, het team en de ouders.

In De Parelhoeve hechten we aan een gebalanceerde samenstelling. Het draait om de individuele behoeften van cliënten; duidelijkheid en structuur zorgen voor een huiselijke en warme sfeer. Doordat bewoners en hun ouders zelf inspraak hebben in de dagelijkse gang van zaken, voelen alle partijen binnen De Parelhoeve zich betrokken bij de woon- en zorgboerderij.