Onze missie is om onze cliënten een liefdevolle, veilige en uitnodigende (woon)plek te bieden. Dit alles gaat gepaard met structuur, een leuk dagprogramma, groepsmomenten en momenten met individuele aandacht.

Jezelf kunnen zijn staat bij ons centraal; je mag er zijn!

Ken je het liedje van Elly en Rikkert; ‘Een Parel in God’s hand?’ Daar is de naam van onze woon-zorgboerderij van afgeleid. Het gaat over: Weet dat je een Parel bent! Je bent een prachtig persoon met eigen unieke mogelijkheden en talenten!

Ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Hierom bieden wij een omgeving waarin kinderen/jeugdigen veel kunnen leren. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een dagelijkse corveetaak op je nemen. Dit kan gerust iets kleins zijn, zoals de tafel afnemen nadat we gegeten hebben met elkaar. Maar ook stimuleren wij de ontwikkeling van onze jonge doelgroep doordat alle cliënten (in overleg met de begeleiders) af mogen spreken met vrienden en vriendinnen. Maar ook doordat er voor iedereen de mogelijkheid gecreëerd wordt om op een sport te gaan of een hobby te beoefenen, wordt de ontwikkeling gestimuleerd en de ontplooiingsmogelijkheden vergroot.

Zelf regie houden op je leven vinden wij ook erg belangrijk. Hierom mogen onze cliënten meedenken (tijdens bijvoorbeeld onze cliëntenvergaderingen) en wordt een eigen inbreng gestimuleerd. Cliënten mogen zelf meebepalen aan welke leerdoelen zij willen werken. Deze worden beschreven in het begeleidingsplan, welke onze cliënten samen met hun persoonlijke begeleider opstellen.

Doordat bewoners en hun ouders zelf inspraak hebben in de dagelijkse gang van zaken, voelen alle partijen binnen De Parelhoeve zich betrokken bij de woon- en zorgboerderij.

Omgaan met dieren vinden wij een belangrijke aanvulling op het leven. Je kunt leren wat verantwoording is, door een dier te verzorgen. Veel van onze cliënten vinden in één van onze dieren een maatje.

Op de Parelhoeve mag je daarom samen met de begeleiding de aanwezige dieren verzorgen en met hen omgaan. We hebben oa een grote konijnenweide waarin de konijnen vrij rondlopen, hier kun je lekker knuffelen en spelen met de konijnen.

De Parelhoeve heeft een christelijke levensvisie. Wij hanteren christelijke waarden en normen. Als je op de Parelhoeve komt wonen hoef je zelf niet gelovig te zijn, iedereen die past binnen onze doelgroep, is welkom!

Ons team is overzichtelijk, met gemotiveerde mensen die al jaren ervaring hebben in het begeleiden van cliënten. Eigenaresse Albertine is de spil van, en aanspreekpunt voor bewoners, het team, de ouders en andere betrokkenen. Zij is geregistreerd SKJ hulpverlener. Jacobien en Tessa zijn onze groepscoördinatoren.

Binnen de Parelhoeve hechten we waarde aan een gebalanceerde samenstelling. Het draait om de individuele behoeften van cliënten. Verder vinden we gezelligheid, gemoedelijkheid en kleinschaligheid erg belangrijk. Dit alles draagt bij aan een huiselijke en warme sfeer.