Een rustige omgeving, waar tegelijk genoeg te beleven valt? De Parelhoeve is een unieke woon- en zorgboerderij, waar bezoekers zowel een eigen ruimte krijgen als de verantwoordelijkheid om samen te leven. Met elkaar, maar ook met de dieren die op de kinderboerderij rondlopen. Natuurlijk onder begeleiding van onze ervaren begeleiders. Bij De Parelhoeve ben je ook welkom voor dagbesteding.
Wij bieden onderdak aan kinderen en jong volwassenen die vallen onder Parels en Oesters. Wij vangen jeugdigen op met een lichte verstandelijke beperking en met problematieken zoals hechtingsproblemen en aan autisme verwante stoornissen.

Een uitnodigende (woon)omgevingvoor mens en dier

De kinderboerderij is een essentieel onderdeel van de leefomgeving. Cliënten beleven niet alleen veel plezier aan de dieren, ze leren ook een vorm van verantwoordelijkheid over levende wezens. Op de boerderij lopen vijf konijnen en een tiental kippen. Daarnaast zijn er poezen, pauwen, duiven, twee pony’s en een groot paard. Onze dieren worden allemaal verzorgd door de cliënten en de paarden worden bereden door onze (grote én kleine) cliënten.

Ruimte voor ontwikkelenin gezamenlijke en individuele kamers

Iedereen die bij ons woont een eigen slaapkamer. De woonruimtes zijn ingericht en aangepast op de woonwensen van de individuele bewoners. Zo is er is een aparte snoezel-/uitleefruimte plus een grote speel- en verblijfsruimte bij de Oesters en een spellenkamer bij de Parels. We beschikken over veel aangepast spel- en ontspanningsmateriaal. Ook is er een grote keuken waarin de cliënten zelfstandig, of samen met de begeleiders kunnen koken. Sanitaire voorzieningen zijn er genoeg, plus heel veel ruimte in en om de boerderij.

De faciliteitenvan onze woon- en zorgboerderij

De Parelhoeve heeft beschikking over meerdere slaapkamers hebben met een gemeenschappelijke woonruimte, keuken, snoezelkamer en speelkamer. Tevens is er een grote (speel)tuin, kleine kinderboerderij en weiland met paarden.
We bieden ruimte aan een kleine groep met een evenwichtige samenstelling, waarbij goed gekeken wordt naar de individuele behoeften van de cliënten. De bewoners hebben duidelijkheid en structuur nodig in een huiselijke, warme sfeer. Ouders van de bewoners en de bewoners zelf zijn betrokken en hebben inspraak in de huiselijke gang van zaken. Binnen de groep komt niet of nauwelijks agressie of negatieve onvoorspelbaarheid voor. De bewoners kunnen een zo normaal mogelijk leven leiden en zoveel mogelijk volwaardig deelnemen aan de samenleving.